Zakelijk

Voor het indienen zijn de volgende gegevens nodig:

Bedrijfsnaam:
Contactpersoon (Dhr. of mevr.)  Dhr Mevr
Correspondentieadres:
Postcode en plaats: ,
Telefoonnummer:
Website:
E-mailadres:
Naam wederpartij :
 particulier zakelijk
Adres :
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:

Overige relevante informatie:

Korte omschrijving van de opdracht:

Meesturen:
Kopie van de Overeenkomst
Kopieën van de gevoerde correspondentie
Kopieën Aanmaningen
Kopieën van bewijsmiddelen.
Bij het verstrekken van de opdracht gaat u akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en akkoord met het gehanteerde tarief.